Camerabeveiligingssystemen hebben tot nu toe vaak een ondersteunende functie binnen een totale beveiligingsoplossing. Zo worden o.a. de alarm meldingen geverifieerd met beelden. Met de komst van de zogenaamde intelligente camera’s zijn de camerabeveiligingssystemen een actievere rol gaan spelen. Hierdoor kunnen deze worden ingezet bij gezichtsherkenning en kentekenherkenning voor o.a. toegangsverlening. Het grote voordeel hierbij is dat verificatie direct mogelijk is. Bij continue observatie zijn de intelligente camera’s een goede ondersteuning voor de observant, doordat deze alleen zijn aandacht vraagt bij afwijkende waarnemingen die door de camera’s worden geregistreerd. De versnelling van de technologische ontwikkelingen stellen ons in staat nieuwe toepassingen te implementeren, die het mogelijk maken om systemen op afstand te beheren en te besturen.